Birthdays

July - December

Loma July 04
Ayola July 04
Ongeziwe July 10
Monalisa July 15
Dudu July 18
Yakhe July 21
Vuvu July 21
Nadada July 23
Kalli July 24
Gecelo & Nostyle July 26
Oyama July 30
Philisa August 01
Noniko August 15
Ntsika August 17
Noxolo August 23
Nkazimlo August 28
Minti September 03
Siphe September 04
Dumisani September 08
Ntokozo Lusizo September 09
Ah! Nolulamo! September 15
Asisipho September 17
Litha September 20
Aphelele September 27
Zimbini September 29
Nomadiya October 01
Khwitshi! October 04
Khono October 04
Ah! Nokwakha! October 07
Simanye October 07
Imihlali-Mikhulu October 09
Nozibele October 15
Yamkela October 19
Pearl October 23
Ah! Zanaba! October 26
Nolubabalo November 02
Zuko November 06
Lona-Linamandla November 06
Mcebisi November 11
Wele & Babini November 14
Nobuhle November 15
Nene November 21
Msi December 02
Zum-Zum December 07
Mivuyo December 07
Sisonke December 11
Ma-10-10 December 13
Ah! Nophelo! December 24
January - June

email a birthday message